• Regulamin

skypaybaner1.png

DOMINIK WENCEL
FIRMA HANDLOWA "ARDOX
KIJEWO SZLACHECKIE 47A
86-253 KIJEWO KRÓLEWSKIE
REGON: 871629835
NIP: 875-119-65-45
 

 

REGULAMIN SKLEPU ARDOX

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

Części wysyłamy w ciągu 24 godzin od finalizacji zamówienia w dni robocze.

Za finalizację zamówienia uznajemy moment w którym wpłata za zakupy zostanie u nas potwierdzona na koncie, a przy płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

 • INFORMACJA DLA KLIENTÓW PŁACĄCYCH KARTĄ KREDYTOWĄ:

  1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

  3. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty"

W przypadku wyboru opcji dostawy zapobraniem transakcja zostaje uznana jako sfinalizowana.

Na wszystkie cześci używane udzielamy 30 dni gwarancji od momentu dostawy do klienta.

Na silniki udzielamy gwarancji pisemnej.

Po terminie gwarancji na częsci używane prawa z tytułu rękojmi nie będą uznawane.

Na cześci nowe udzielamy gwarancji producenta.

Informacja o zwrocie powinna być uzgodniona wcześniej z nami, za pośrednictwem telefonu, maila lub zgłoszenia.

Zapewniamy możliwość zwrotu zakupionego towaru  bez podania przyczyny przez 14 dni z wyjątkiem części elektronicznych, przy których zawsze należy podać pozwód zwrotu bez względu na ilość dni jaka upłyneła od zakupu.  Podany powód może zostać przez nas zweryfikowany, poprzez dodatkowe pytania, na które kupujący zobowiązuje się odpowiedzieć.

Zwrot od 15 do 30 dnia obejmuje nasza gwarancja rozruchowa i wtedy zawsze należy podać przyczynę.

Darmowy zwrot dotyczy tylko reklamacji związanych z wadliwością przedmiotu.

Części elektroniczne powinny być montowane przez uprawniony do tego zakład mechaniki. Do zwracanego przedmiotu elektronicznego w ramach reklamacji powinna być dołączona kartka z pieczątką warsztatu, oraz opisem wady.

W przypadku zwrotu na nasz koszt, na wskazany przez klienta adres mailowy zostanie wysłana etykieta, którą należy wydrukować i nakleić na paczkę. Następnie można zamówić kuriera telefonicznie pod numerem 804 104 104 lub samodzielnie dostarczyć paczkę na pocztę z naszą etykietą - żadne dodatkowe opłaty nie zostaną pobrane.

Nieuzasadniony lub nieuzgodniony zwrot na nasz koszt, spowoduje, że potrącimy z zwracanej kwoty kupującemu koszt przesyłki zwrotnej. 

Zwrot powinien być dokonany w czasie nie dłuższym niż 14 dni od podania informacji o planowanym zwrocie. 

Podstawą zwrotu jest posiadanie dowodu zakupu, w jakiejkolwiek formie.

Przedmiot należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (paragon zawsze znajduje się w paczce) i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, w którym należy napisać numer konta do przelewu.

Przelew zostanie wykonany w możliwe szybkim terminie po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu zwróconego przedmiotu.

Zwroty pieniędzy dokonujemy tylko przelewami bankowymi.

Paczki odesłane za pobraniem nie będą odbierane.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
(…)

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
(…)
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…)

 

Ochrona danych osobowych:
Administratorem państwa danych osobowych jest Firma Handlowa ARDOX z siedzibą w Kijewie Szlacheckim.
Kontakt mailowy sklep@ardoxmoto.pl
Państwa dane, będą przetwarzane tylko na potrzeby zrealizowania zamówień i bedą starannie chronione, przed dostępem niepowołanych osób, oraz przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.
Założone konta na platformie tego sklepu, a co za tym idzie przypisane dane do tych kont, będą aktywne i przechowywane do czasu ich zamknięcia, które można dokonać samodzielnie lub na państwa dyspozycje przesłane mailem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.