• Zwroty i reklamacje

Ostatnia aktualizacja 24.02.2021
Zwrot lub reklamację należy zgłosić telefonicznie na numer 722068348 lub mailowo na adres sklep@ardoxmoto.pl

Na wszystkie cześci używane udzielamy 30 dni gwarancji od momentu dostawy do klienta.

Na silniki udzielamy gwarancji pisemnej.

W przypadku części nowych obowiązuje roczna rękojmia - przedsiębiorcy są wyłączeni z prawa do rękojmi.

Na cześci nowe udzielamy 12 miesięcy gwarancji producenta.

Informacja o zwrocie powinna być uzgodniona wcześniej z nami, za pośrednictwem telefonu, maila lub zgłoszenia.

Zapewniamy możliwość zwrotu zakupionego towaru  bez podania przyczyny przez 14 dni z wyjątkiem części elektronicznych, przy których zawsze należy podać pozwód zwrotu bez względu na ilość dni jaka upłyneła od zakupu.  Podany powód może zostać przez nas zweryfikowany, poprzez dodatkowe pytania, na które kupujący zobowiązuje się odpowiedzieć.
Części elektroniczne powinny być montowane przez uprawniony do tego zakład mechaniki.
Do zwracanego przedmiotu elektronicznego w ramach zwrotu powinna być dołączona kartka z pieczątką warsztatu mechaniki motocyklowej, oraz opisem powodu zwrotu.

Zwrot od 15 do 30 dnia obejmuje nasza gwarancja rozruchowa i wtedy zawsze należy podać przyczynę.

Darmowy zwrot dotyczy tylko reklamacji związanych z wadliwością przedmiotu.

W przypadku zwrotu na nasz koszt, na wskazany przez klienta adres mailowy zostanie wysłana etykieta, którą należy wydrukować i nakleić na paczkę. Następnie należy samodzielnie dostarczyć paczkę na pocztę z naszą etykietą - żadne dodatkowe opłaty nie zostaną pobrane.
Można również utworzyć taką etykietę samodzielnie na stronie https://ezwroty.poczta-polska.pl.
W tym celu w nazwie sklepu należy wybrać Ardox. Po wypełnieniu wszystkich pól etykieta ta będzie oczekiwać na nasza akceptację. Po jej zaakceptowaniu na adres mailowy wskazany przez nadawcę, zostanie wysłana etykieta zwrotna na nasz koszt. Etykieta jest ważna przez 7 dni.

Zwrot przedmiotu powinien być dokonany w czasie nie dłuższym niż 14 dni od podania informacji o planowanym zwrocie. 

Podstawą zwrotu jest posiadanie dowodu zakupu, w jakiejkolwiek formie.

Przedmiot należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (paragon zawsze znajduje się w paczce) i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, w którym należy napisać numer konta do przelewu.

W przypadku odstąpienia od umowy na odległość, przelew zostanie wykonany w możliwe szybkim terminie po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu zwróconego przedmiotu, jednakże w czasie nie dłuższym niż 7 dni.
W przypadku reklamacji, jej rozpatrzenie nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Wówczas w przypadku jej zaakceptowania zwrot środków zostanie wykonany w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty uznania reklamacji.

Zwroty pieniędzy dokonujemy tylko przelewami bankowymi.

Paczki odesłane za pobraniem nie będą odbierane.

W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie należy sporządzić protokół uszkodzeń z przewoźnikiem, oraz zdjęcia uszkodzeń.

Skan protokołu uszkodzeń wraz z zdjęciami powinien zostać do nas wysłany na adres email sklep@ardoxmoto.pl niezwłocznie w celu umożliwienia nam zgłoszenia reklamacji do przewoźnika.

Prawa z tytułu rękojmi.
Sprzedawca zapewnia 1 rok ochrony z tytułu rękojmi na wady ukryte sprzedawanych przedmiotów nie wynikających z ich normalnego zużycia.
Rękojmi nie podlegają też wady o których wiedział kupujący, oraz te,  które zostały opisane w ofercie danego przedmiotu.
W pierwszej kolejności sprzedający w miarę możliwości wymieni przedmiot na inny, wolny od wad, lub dokona jego naprawy.
W drugiej kolejności sprzedający zwróci pieniądze za zakupiony przedmiot, przy czym wartość może zostać pomniejszona o utratę wartości z tytułu użytkowania przedmiotu.
Przedsiębiorcy są wyłączeni z tytułu praw do rękojmi.